Archief

De Van der Wielenlezing werd in voorgaande jaren verzorgd door:

Jaar Spreker Onderwerp
2018 Ahmed Marcouch en Oeds Westerhof

De kracht van de grens

2016 Han Noten en Jos van der Lans

Decentralisaties en het dilemma van de dubbele verlangens / Decentralisaties als machtsvraagstuk.

2014 Paul Schnabel, met een inleiding van Michèle Garnier

Heeft de participatiesamenleving de toekomst? Over de definiëring van het begrip 'participatiesamenleving' (n.a.v. de Troonrede 2013).

2012 Alexander Rinooy Kan, met een inleiding van Teunis Wagenaar

Zonder diploma geen toegang? Over het stimuleren van maatschappelijke en bestuurlijke participatie.

2010 Job Cohen, met een inleiding van Rimmer Mulder

De financiële crisis voorbij. Een kans voor onze samenleving? over de noodzaak van verbinding in tijden van financiële krapte en tweedeling. Met inleiding door Rimmer Mulder

2008 Doekle Terpstra, met een inleiding van Henk Volberda

'Sociale innovatie: betere prestaties!' (lezing georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland)

2007 Margreeth de Boer

'Samenleven in de 21e eeuw: het bedrijfsleven kan zoveel meer betekenen!' over Maatschappelijk verantwoord ondernemen (lezing georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland). Met enkele voorbeelden uit de praktijk.

2005 Hans Dijkstal

'Samenleven in de 21e eeuw: Komt 't nog wel goed? Een optimistische lezing in tijden van onzekerheid en verwarring' over integratie en verdraagzaamheid

2001 Hans Simons

Nieuwe inspiratie voor het publieke domein gevraagd' over invulling van de publieke ruimte

1999 Lodewijk de Waal

24 uur paraat! over de 24-uurs economie

1998 Rob Oudkerk

Zorg in Nederland: wie wordt waar eigenlijk beter van?

1997 Maurice de Hond

Dankzij de snelheid van het licht over de gevolgen van de ontwikkeling van de elektronische snelweg voor het maatschappelijke en sociale leven

1996 Jan Pronk

Ongelijkheid en rechtvaardigheid over de sociale en maatschappelijke ongelijkheid in de samenleving.

1995 Pim Fortuyn

Is Nederland vol? Met een visie van co-referenten mr. L. Jordens-Cotran en M. Houthoff

1993 John Janssen van Galen

Rare jaren deze jaren over de (vermeende) individualisering van de samenleving.