Editie 2018

De kracht van de grens - Ahmed Marcouch De verzuiling van weleer zorgde voor heldere definities van gemeenschappen. Na de ontzuiling is het collectief op de achtergrond geraakt en het individu centraal komen te staan. De grenzen van gemeenschappen vervaagden, waardoor het voor mensen ook onduidelijker werd waar ze bij hoorden. We staan voor de uitdaging gemeenschappen opnieuw te definiëren. Wat maakt nou een gemeenschap, welke normen hanteer je en welke collectiviteit streef je na? Onze verbondenheid met elkaar zit in de relaties die we met elkaar onderhouden. Met elkaar moeten we bepalen wat onze bijdrage is aan de samenleving, want al onze rechten kennen ook de plicht deze te verdedigen voor elkaar.

Van onderop - Oeds Westerhof Leeuwarden - Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa heeft als leidend thema Iepen Mienskip, het van onderop werken aan de vragen van deze tijd. Het programma van LF2018 is een verzameling ambities van mensen, met als terugkerende thema's: taal, erfgoed, identiteit, landschap, gemeenschapszin en toekomst. Die ambities krijgen vorm in krachtige culturele uitingen die tot de verbeelding spreken. De voorbereiding en uitvoering LF2018 vormen een permanente zoektocht naar het wezen van bottom up. Wat leren we van LF2018? 

 

 

Programma

14.00    Ontvangst met koffie en thee
14.30    Welkomstwoord door Ellen van Selm (burgemeester Gemeente Opsterland) en Peter van Zwol (voorzitter St. Van der Wielenlezing) 

14:45    Oeds Westerhof: Van onderop

15:00   Ahmed Marcouch: De kracht van de grens

16.00    Informele borrel en gelegenheid tot netwerken
16.30    Einde bijeenkomst

 

Locatie
We zijn deze keer opnieuw te gast bij gemeente Opsterland:
Gemeentehuis Gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82,  9244 CR Beetsterzwaag
U kunt parkeren op het parkeerterrein achter het gemeentehuis.

 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. Voor deelname aan de Van der Wielenlezing vragen wij u een bijdrage van € 75 p.p. over te maken op rek.nr. NL90RABO 0132.0330.89 t.n.v. Stichting Van der Wielenlezing te Terwispel.

Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen en u van ons een bevestiging heeft ontvangen via e-mail.

Aanmelden