Organisatie

De Van der Wielenlezing is een initiatief van de Stichting Van der Wielenlezing en wordt mede mogelijk gemaakt door organisatorische bijdragen van ZorgpleinNoord en de gemeente Opsterland.

De Van der Wielenlezing wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Jarig van der Wielen (1880 - 1950) en zijn neef dr. Henk van der Wielen (1903 - 1990). Zij waren begin vorige eeuw de grondleggers van het buurt- en opbouwwerk Allardsoog en van het volkshogeschoolwerk in Nederland, dat een belangrijke impuls gaf aan maatschappelijke ontwikkeling en participatie van burgers.

De lezing is bedoeld voor directie en bestuurders van organisaties op het terrein van zorg en welzijn, onderwijs en overheden en wil een bijdrage leveren aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken.  De lezing werd veertien keer eerder georganiseerd.

De lezing wordt georganiseerd door het bestuur van de Stichting Van der Wielenlezing.

 

In het stichtingsbestuur hebben zitting:

  • De heer Peter van Zwol (voorzitter), voormalig voorzitter Raad van Bestuur Timpaan Groep te Gorredijk
  • De heer Ernst Janssen, directeur-bestuurder Wellzo Leeuwarden en voormalig wethouder gemeente Leeuwarden
  • Mevrouw Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord

Kosten en inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de Van der Wielenlezing via het aanmeldformulier. Voor deelname vragen wij u een bijdrage van € 75 p.p. over te maken op rek.nr. NL90RABO 0132.0330.89 t.n.v. Stichting Van der Wielenlezing te Terwispel.
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen en u van ons een bevestiging heeft ontvangen via e-mail.

U kunt contact opnemen met de stichting via:              info@vanderwielenlezing.nl