Over de lezing

De Van der Wielenlezing wordt al ruim 20 jaar georganiseerd in één van de drie Noordelijke provincies. Doel is om een bijdrage te leveren aan het publieke debat over actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De Van der Wielenlezing wordt verzorgd door sprekers die in staat worden geacht nieuwe dimensies te openen bij het denken over de richting waarin onze samenleving zich zou moeten ontwikkelen.

De eerstvolgende Van der Wielenlezing is gepland op vrijdag 20 april 2018.

Voor wie?
De Van der Wielenlezing is een op zichzelf staande activiteit waarvoor (regionale) bewindvoerders, bestuurders, ondernemers en opinieleiders worden uitgenodigd. Doorgaans komt er ruim een honderdtal geïnteresseerden. Hen wordt een kleine deelnamevergoeding gevraagd.

Vorm
De Van der Wielenlezing vindt plaats op wisselende locaties in één van de drie noordelijke provincies van Nederland. Soms wordt de lezing voorafgegaan door een inleiding van een terzake deskundige of volgt na de lezing een discussie met co-referenten. Enkele keren zorgde een dagvoorzitter voor een interactieve uitwisseling van gedachten tussen ervaringsdeskundigen en de zaal. Na afloop van de lezing en discussie is er gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een drankje en hapje.

De Van der Wielenlezing wordt ongeveer eens in de twee jaar georganiseerd. Het bestuur van de Stichting Van der Wielenlezing verzorgt de voorbereiding van de lezingen. Zodra thema en spreker bekend zijn, ontvangen genodigden en pers een uitnodiging en wordt de lezing aangekondigd op deze website.