Van der Wielenlezing

Nieuwe lezing wordt gepland
14:00 - 16:30 uur
Gemeentehuis Beetsterzwaag

 

 

 

De van der Wielenlezing 2018 was, zoals we van aanwezigen hoorden, een succes!

De volgende lezing wordt gepland.

 

 

 

Lees meer

2018

Ahmed Marcouch en Oeds Westerhof

De kracht van de grens

2016

Han Noten en Jos van der Lans

Decentralisaties en het dilemma van de dubbele verlangens / Decentralisaties als machtsvraagstuk.

2014

Paul Schnabel

Heeft de participatiesamenleving de toekomst? Over de definiëring van het begrip 'participatiesamenleving' (n.a.v. de Troonrede 2013).

2012

Alexander Rinooy Kan

Zonder diploma geen toegang? Over het stimuleren van maatschappelijke en bestuurlijke participatie.

2010

Job Cohen

De financiële crisis voorbij. Een kans voor onze samenleving? over de noodzaak van verbinding in tijden van financiële krapte en tweedeling. Met inleiding door Rimmer Mulder

2008

Doekle Terpstra

'Sociale innovatie: betere prestaties!' (lezing georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland)

2007

Margreeth de Boer

'Samenleven in de 21e eeuw: het bedrijfsleven kan zoveel meer betekenen!' over Maatschappelijk verantwoord ondernemen (lezing georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland). Met enkele voorbeelden uit de praktijk.

2005

Hans Dijkstal

'Samenleven in de 21e eeuw: Komt 't nog wel goed? Een optimistische lezing in tijden van onzekerheid en verwarring' over integratie en verdraagzaamheid

2001

Hans Simons

Nieuwe inspiratie voor het publieke domein gevraagd' over invulling van de publieke ruimte

1999

Lodewijk de Waal

24 uur paraat! over de 24-uurs economie

1998

Rob Oudkerk

Zorg in Nederland: wie wordt waar eigenlijk beter van?

1997

Maurice de Hond

Dankzij de snelheid van het licht over de gevolgen van de ontwikkeling van de elektronische snelweg voor het maatschappelijke en sociale leven

1996

Jan Pronk

Ongelijkheid en rechtvaardigheid over de sociale en maatschappelijke ongelijkheid in de samenleving.

1995

Pim Fortuyn

Is Nederland vol? Met een visie van co-referenten mr. L. Jordens-Cotran en M. Houthoff

1993

John Janssen van Galen

Rare jaren deze jaren over de (vermeende) individualisering van de samenleving.